Vi integrerar

Vi integrerar

Vår passion är att integrera alla system och se till att de fungerar så smidigt som möjligt.

E-handel

Plattformar inom e-handel, både hyrlösningar/SaaS och Open Source.

Affärssystem

vi integrerar med många affärssystem och andra kringliggande lösningar.

Kassa / POS

Vi kan integrera ditt kassasystem till ditt affärssystem eller e-handelsplattform.

PIM

Om du behöver synka din produktunformatin från och till ditt PIM så är vi rätt leverantör för detta.

Komplexa Integrationer

Vårat team kan integrera de flesta system. Vi har erfarenhet från en mängd branscher. Bland annat har vi integrerat affärssystem, e-handelsplattformar, Kassa/POS och PIM och mycket mer.

"Endpoints" vi normalt integrerar med

Orders

Det absolut vanligaste är att integrera orders. Vi skickar vanligtvis dem mellan e-handel, affärssystem eller POS.

Leveransinformation

För många e-handlare är det kritiskt att vara transparent. Därför är det viktigt att kunderna kan se hur det går med leveransen. Vi löser det problemet.

Produkter

Att integrera produkter mellan system kan vara en utmaning. Vi vet hur vi ska hantera detta och lösa så det blir kompatibelt i de flesta fall.

Lager

Lager kan vara enkelt och komplext. Vi kan lösa allt från enkelt lager till komplexare MSI (multi source inventory) lösningar.

Priser

Vi kan integrera all från komplexa priser i B2B till vanliga B2C priser.

Kunder / Företag

Vi kan integrera både företag och kunder i det B2B eller B2C flöde du önskar.

API & Format vi integrerar med

REST
SOAP
OData
JSON
XML
csv