Vad är ett affärssystem?

Affärssystem (ERP) hanterar de flesta processer som används i företag och är vanligtvis centrum för verksamheten. Huvudfunktionen för en ERP är företagets finanser och ekonomi. Men det har vanligtvis en del i de flesta av företagens processer, till exempel produkter, lager, inköp, HR och sådana saker. Affärssystem är vanligtvis den viktigaste programvaran som ett företag har. Merparten av administrationen hanteras i denna typ av system.

Varför integrera?

Att integrera ditt affärssystem minskar din administration och sparar mycket tid. I grunden ger det dig möjlighet att öka din lönsamhet och din ordervolym. Med optimerade flöden kan du känna dig trygg med att dina system talar med varandra. Det gör att vi minskar risken för fel och ökar transparens för kunderna. Vi går närmare Omnikanal eller Unified Commerce som det också kallas. Det är extra viktigt för större bolag och/eller kedjor av butiker.

Intresserad?

Exempel på integrationer

Vi har möjlighet att integrera alla e-handelsplattformar vilket är den vanliga typen av integration. Vi har erfarenhet från en mängd olika system.

Magento

Woocommerce

Prestashop

Shopify

Litium

Vi integrerar med dina andra system

Vi integrerar med dina andra system

Vi har möjlighet att integrera ditt afffärssystem med alla system med API eller filkommunikation.

Ehandelsplattform

Plattformar inom e-handel, både hyrlösningar/SaaS och Open Source.

Betallösningar

Vi synkar avstämningar för att underlätta er bokföring. Samt rätt information från e-handel eller liknande.

Kassa / POS

Vi kan integrera ditt kassasystem till ditt affärssystem.

PIM

Om du behöver synka din produktinformation från och till ditt PIM så är vi rätt leverantör för detta.

Logistiksystem

Vi integrerar ditt TA-system, transportör, WMS eller 3PL med dina andra system.

Tidrapport

Vi ser till att dina medarbetare slipper skriva tidrapporter i flera system och att rätt data synkroniseras.

CRM

Vi ser till att din kunddata är uppdaterad.

"Endpoints" vi normalt integrerar med

Orders

Det absolut vanligaste är att integrera orders. Vi skickar vanligtvis dem mellan e-handel, affärssystem eller POS.

Leveransinformation

För många e-handlare är det kritiskt att vara transparent. Därför är det viktigt att kunderna kan se hur det går med leveransen. Vi löser det problemet.

Produkter

Att integrera produkter mellan system kan vara en utmaning. Vi vet hur vi ska hantera detta och lösa så det blir kompatibelt i de flesta fall.

Lager

Lager kan vara enkelt och komplext. Vi kan lösa allt från enkelt lager till komplexare MSI (multi source inventory) lösningar.

Priser

Vi kan integrera all från komplexa priser i B2B till vanliga B2C priser.

Kunder / företag

Vi kan integrera både företag och kunder i det B2B eller B2C flöde du önskar.