Business Central & Junipeer

Microsoft Business central är ett av Junipeers viktigaste integrationer.  Affärssystemet är en av de främsta inom vår marknad. Just nu ser vi ett stort intresse för att integrera med Business central. Vi har skapat stabila integrationer som du kan lita på.

Intresserad?

Integration till Business Central

Både Junipeer och Business Central har flera integrationer som finns att tillhandahålla. Några av dem listar vi här. Bland de vanligaste hör ehandelsplattformar som Magento, Woocommerce, Prestashop och Shopify. Det är också viktigt att integrera med WMS system, POS och Betallösningar för avstämning.

Vi har valt att integrera med Business Central för att det är ett modernt och komplett system. Vi ser att många företag kan skala med systemet. Jag är säker på att ni blir nöjda med vår integration.

Fouäd Yahyaoui, CEO Junipeer

Exempel på integrationer

Vi har möjlighet att integrera alla e-handelsplattformar vilket är den vanliga typen av integration. Vi har erfarenhet från en mängd olika system.

Magento

Woocommerce

Prestashop

Shopify

Litium

Vi integrerar med dina andra system

Vi integrerar med dina andra system

Vi har möjlighet att integrera Microsoft Business central med alla system med API eller filkommunikation.

Ehandelsplattform

Plattformar inom e-handel, både hyrlösningar/SaaS och Open Source.

Betallösningar

Vi synkar avstämningar för att underlätta er bokföring. Samt rätt information från e-handel eller liknande.

Kassa / POS

Vi kan integrera ditt kassasystem till ditt affärssystem.

PIM

Om du behöver synka din produktinformation från och till ditt PIM så är vi rätt leverantör för detta.

Logistiksystem

Vi integrerar ditt TA-system, transportör, WMS eller 3PL med dina andra system.

Tidrapport

Vi ser till att dina medarbetare slipper skriva tidrapporter i flera system och att rätt data synkroniseras.

CRM

Vi ser till att din kunddata är uppdaterad.

"Endpoints" vi normalt integrerar med

Orders

Det absolut vanligaste är att integrera orders. Vi skickar vanligtvis dem mellan e-handel, affärssystem eller POS.

Leveransinformation

För många e-handlare är det kritiskt att vara transparent. Därför är det viktigt att kunderna kan se hur det går med leveransen. Vi löser det problemet.

Produkter

Att integrera produkter mellan system kan vara en utmaning. Vi vet hur vi ska hantera detta och lösa så det blir kompatibelt i de flesta fall.

Lager

Lager kan vara enkelt och komplext. Vi kan lösa allt från enkelt lager till komplexare MSI (multi source inventory) lösningar.

Priser

Vi kan integrera all från komplexa priser i B2B till vanliga B2C priser.

Kunder / företag

Vi kan integrera både företag och kunder i det B2B eller B2C flöde du önskar.